Version
 

ออโรแฟค (Aurofac)

ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม คลอเตตร้าซัยคลิน 200 กรัม ในรูปแคลเซียมคอมเพล็กซ์

สรรพคุณ

 1. เป็นยาผสมอาหารที่ออกฤทธิ์กว้าง ใช้ควบคุมและป้องกันโรคจากเชื้อแบคทีเรีย, มัยโคพลาสมา และพยาธิในเม็ดเลือด
 2. ใช้รักษาและป้องกันโรคปอดบวม โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ, โรคพลาสเจอร์เรลโลซิส, โรคเต้านมอักเสบ, โรคมดลูกอักเสบ และควบคุมการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอส

วิธีใช้ ใช้ออโรแฟค 1-2 กิโลกรัม ต่อ อาหาร 1 ตัน เป็นเวลา 7-14 วัน

โรโนไซม์ เอ เอ็กซ์ (Ronozyme AX)
สารผสมล่วงหน้า (เอนไซม์) สำหรับสัตว์ ใช้สำหรับสุกรขุน

ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยเอนไซม์ อัลฟ่าอะไมเลส 160,000 KNU เอนโด - 1,3 : 1,4 – เบต้า – กลูคาเนส 280,000 BGU เอนโด - 1,4 – เบต้า – ไซลาเนส 200,000 FXU

สรรพคุณ เอนไซม์ผสมอาหารสัตว์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์

วิธีใช้ ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 300-500 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 

โรโนมิกซ์ (Ronomix phytase CT)
สารผสมล่วงหน้า (เอนไซม์) สำหรับสัตว์ใช้สำหรับสุกรและสัตว์ปีก

ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย เอนไซม์ไฟเตส 750,000 ยูนิต ต่อ กิโลกรัม

สรรพคุณ เอนไซม์ผสมอาหารสัตว์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์

วิธีใช้

 1. สุกร, ไก่เนื้อ ใช้ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 700 กรัม – 1 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน
 2. ไก่ไข่ ใช้ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 400- 600 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

โนวาม็อกซิน (Novamoxin)

ส่วนประกอบ : ใน 1 มล.ประกอบด้วย อะม็อกซี่ซิลลิน 150 มก.

สรรพคุณ โนวาม็อกซินเป็นยาฉีดชนิดแขวนตะกอนที่ออกฤทธิ์กว้าง ใช้รักษาระบบทางเดินหายใจ, โรคระบบทางเดินอาหาร, ปัญหาเต้านมอักเสบ, โรคติดเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ

อัตราการใช้ : 1 :ซีซี ต่อน้ำหนักสัตว์ 10 กิโลกรัม

ไมโครคิลพลัส

ส่วนประกอบ : กลูตาอัลดีไฮด์ 15% ควอเทอร์นารี แอมโมเนียม คอมปาวน์ 10%

ข้อบ่งใช้ ไมโครคิลพลัสเป็นยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับปศุสัตว์ โดยเฉพาะในโรงเรือน และอุปกรณ์ต่างๆ ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างกว้างขวางทั้งต่อแบคทีเรียแกรมบวก, แบคทีเรียแกรมลบ, เชื้อไวรัสที่มีเปลือก และไม่มีเปลือกหุ้ม รวมทั้งเชื้อรา โปรโตซัว และสปอร์ของเชื้อโรคต่างๆ

วิธีใช้ ใช้ไมโครคิลพลัส 1 ลิตร ผสมน้ำ 200-400 ลิตร

Ingelvac® M hyo

สรรพคุณ : วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อมัยโคพลาสม่า ชนิดเข็มเดียว รายแรกของโลก

 • ให้ผลในการคุ้มครองเร็วที่สุด เพียง 14 วัน หลังทำวัคซีน
 • ให้ภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเลือด (HI)และพึ่งเซล(CMI) ที่สูงกว่า
 • ให้ความคุ้มโรคได้ยาวกว่าถึง 34 สัปดาห์ หลังทำวัคซีน
 • ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการติดเชื้อ PRRS
 • ไม่ก่อให้เกิดการแพ้วัคซีน

วิธีใช้ : ฉีดในลูกสุกรอายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป

ไอเวอร์เว็ท (Ivervet)

ส่วนประกอบ : ใน 1 มล. ประกอบด้วยไอเวอร์เม็คติน 1.0 กรัม

สรรพคุณ : ไอเวอร์เว็ทเป็นยาชนิดฉีด สำหรับสุกร วัว และแพะ ใช้ควบคุมและกำจัดพยาธิตัวกลมในกระเพาะและลำไส้,พยาธิในปอด,พยาธิในไต รวมทั้งพยาธิภายนอก ได้แก่ เห็บ เหา ไร โดยไอเวอร์เว็ทมีความปลอดภัยสูงสามารถใช้กับสัตว์ที่กำลังตั้งท้องได้

ขนาดยา : สุกร : 1 มล. ต่อน้ำหนักสัตว์ 33 กก.
                   วัว แพะ แกะ : 1 มล. ต่อน้ำหนักสัตว์ 50 กก.

ฟอสแบคพี (Fosbac P)

ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย ฟอสโฟมัยซิน 250 กรัม

สรรพคุณ :

 1. ใช้ควบคุมและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร
 2. ฟอสแบคพี ไม่เกิดการดื้อยาต่อเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากตัวยาจับอยู่กับฟรุคโตส1,6 ไดฟอสเฟต จึงใช้รักษาโรคอย่างได้ผล

วิธีใช้ : ผสมอาหารในขนาด 1 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน เป็นเวลา 7 วัน

โรโนไซม์ วีพี (Ronozyme VP)
สารผสมล่วงหน้า(เอนไซม์) สำหรับสัตว์ ใช้สำหรับสุกรเล็ก

ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยเอนไซม์ เฮมิเซลลูเลส 120,000 KVHCU เพคติเนส 500,000 PSU ฟังกัล-เบต้า กลูคาเนส 50,000 FBG เอนโด-เบต้า กลูคาเนส 200,000 EGU

ข้อบ่งใช้ : เอนไซม์ผสมอาหารสัตว์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้อาหารสัตว์ วิธีใช้ : ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 200-300 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 

Pygimax

ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย ซีสตีนเอมีน 270 กรัม

ข้อบ่งใช้ :

 1. ใช้เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์
 2. ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสุกรแม่พันธุ์
 3. ใช้ปรับปรุงคุณภาพซากสุกร ช่วยให้มีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มขึ้น

วิธีใช้ : ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 500-700 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

จีซีดับบลิว (GCW)

ส่วนประกอบ : แมนโนส โอลิโก แซคคาไรด์

ข้อบ่งใช้ :

 1. ใช้ดูดซับสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์
 2. ป้องกันปัญหาท้องเสียจากเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหาร
 3. กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายสัตว์

วิธีใช้ : ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 0.5-1 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

Ingelvac® AR4

สรรพคุณ : วัคซีน ป้องกันโรค โพรงจมูกอักเสบที่ให้การป้องกันแบบครบถ้วน

 • มี Toxoid ทั้ง 2 ชนิด ทำให้สามารถคุ้มครองโรคได้กว้างกว่าและแน่นอนกว่า
 • สามารถฉีดได้ทั้งเข้ากล้ามเนื้อ และเข้าใต้ผิวหนัง
 • ช่วยกระตุ้นให้สุกรสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถปกป้องสุกรจากเชื้อ Bordetella bronchiseptica และ Pasteurella multocida ทั้งชนิด A&D ได้
 • ไม่ก่อให้เกิดการแพ้วัคซีน ทั้งในแม่สุกรและลูกสุกร

วิธีใช้ : ฉีดในแม่สุกร 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอด

Ingelvac® PRRS

สรรพคุณ : วัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส ชนิดเชื้อเป็น (US strain) 

 • วัคซีน Ingelvac® PRRS MLV ผ่านการยอมรับและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนทั่วโลก
 • มีความปลอดภัยสูงโดยสามารถใช้ได้ทั้งในสุกรสาวและแม่สุกร ในทุกระยะของการอุ้มท้อง
 • สามารถลดอัตราป่วยและอัตราการตายลงได้
 • สามารถคุ้มครองข้ามสายพันธุ์ได้
 • ลดปริมาณเชื้อ PRRS ผ่านรกไปยังลูกสุกรได้

โปรแกรมวัคซีน
สุกรสาว ฉีดครั้งแรก : ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 30 วัน ในฝูงสุกรทดแทน
สุกรพันธุ์ ฉีดครั้งแรก : ฉีดปูพรม 2 ครั้ง ห่างกัน 30 วัน
  ครั้งต่อไป : ทำวัคซีนปูพรม ทุก 3-4 เดือน
ลูกสุกร ฉีดครั้งแรก :

ทำวัดซีนปูพรมครั้งเดียวลูกสุกรทุกตัวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอนุบาล

  ครั้งต่อไป : ทำวัคซีนลูกสุกรทุกตัวก่อนขึ้นอนุบาล
     

Enterisol Ileitis

สรรพคุณ : วัคซีนเชื้อเป็นใช้ในการป้องกันโรคลำไส้อักเสบ(อิลลิไอติส)

 • วัคซีนตัวแรกและตัวเดียวของโลก ที่ให้การป้องกันสุกรจากโรคอิลลิไอติส
 • วัคซีนเชื้อเป็นให้โดยการละลายน้ำ ทำให้สุกรไม่เครียด
 • สามารถใช้ได้ทั้งลูกสุกร, สุกรหย่านม, สุกรรุ่น-ขุน, สุกรสาวและสุกรนาง
 • เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของสุกร
 • ลดปัญหาสุกรโตไม่สม่ำเสมอกัน

วิธีใช้ : สามารถให้ในสุกรหย่านม อายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป

โฟลบอนด์ (Flobond)

ส่วนประกอบ : ไฮเดรตเท็ค โซเดียม แคลเซียม อลูมิโนซิลลิเดต

สรรพคุณ สารดูดจับสารพิษจากเชื้อรา ใช้เพื่อป้องกันโทษของสารพิษจากเชื้อราที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และสุขภาพสัตว์

วิธีใช้ ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 2- 2.5 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

พิกกอร์แมกน่าสวีท (Pigor magnasweet 6237)

ส่วนประกอบ : สารให้กลิ่นและสารให้ความหวาน

สรรพคุณ

 • ช่วยกระตุ้นให้สัตว์กินอาหารได้ดีขึ้น
 • ช่วยกลบรสขมของยาที่ผสมในอาหารสัตว์

วิธีใช้ ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 150-300 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

มัยโคเพาเวอร์ (Mycopower)

ส่วนประกอบ : แมนโนสโอลิโดแซคคาไรด์ (Yeast cell wall)

สรรพคุณ

 • ใช้ดูดจับสารพิษจกาเชื้อราที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์
 • เป็นพรีไบโอติคป้องกันปัญหาท้องเสียจากเชื้ออีโคไลและซัลโมเนลล่า
 • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันชนิดไม่จำเพาะ

วิธีใช้ ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 0.5- 1 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

MirraCoat O3 Liquid Cats, 4 oz

Premium organic nutritional food supplement for cats that need special attention to help control shedding, scratching, dull coat and dry flaky skin. Most beneficial for cats 5 years and older. Relief for cats with food related allergies. Use to aid in restoring skin and coat condition after treatment for non-nutritional problems such as parasites, trauma and allergies. Use to give that extra luster and beauty to cats being conditioned for show or sale. Excellent supplement for all long hair breeds. Prevents black coat bleaching. Improvements are seen within 2 weeks of use. Mirra-Coat O3 for Cats contains the following: Balanced Omega 6 & 3 essential fatty acids (EFA) - contains arachidonic acid, linolenic and linoleic acid - promotes cell membrane formation and improves skin barrier function, high levels of natural antioxidants and vitamins - Vitamin E complex (tocopherol and tocotrienol) which prevents cellular oxidation, balances vitamin A concentration and activates EFA metabolism.
Energel, 3.5 oz.

Energel is a high energy nutritional supplement packed with instant energy for cats. A full-flavored concentrated gel with all of the essential vitamins, mineral, and trace elements. Energel allows pets to function at peak performance. It's highly recommended for active animals, recovering animals, and rapidly growing young animals. Easy to feed from the finger, dish or pet's front paw. Energel Gel is available in 3.5 oz tube.
Energel for dogs

Energel is a high energy nutritional supplement packed with instant energy for dogs. A full-flavored concentrated gel with all of the essential vitamins, mineral, and trace elements. Energel allows pets to function at peak performance. It's highly recommended for active animals, hunting and working dogs, recovering animals, and rapidly growing young animals. Easy to feed from the finger, dish or pet's front paw. Energel Gel is available in 3.5 oz tube.

Hairball Solution Gel, 3.5 oz

Hairball Solution Gel is a nutritional supplement to eliminate and prevent hairballs in cats. Contains vitamins, minerals and taurine. Hairball Solution Gel is an excellent source of Vitamins A, E, and K and is chicken-flavored for great taste. Easy to feed from the finger, dish or pet's front paw. Hairball Solution Gel is available in 3.5 oz tube.
Vision Aid Pet Gel, 3.5 oz

Oral supplement for vision development and ocular maintenance. Recommended as a nutritional supplement for cats and companion animal of all ages. Formulated with arginine and methionine for prevention of juvenile cataracts in puppies, beta-carotene (source of vitamin A), and carnitine to promote the absorption of fatty acids. Easy to administer, highly palatable gel. Flavored with chicken digest.

Joint Solution Gel, 3.5 oz 

Oral supplement for joint relief and cartilage maintenance. Formulated with Glucosamine HCL and Chondroitin Sulfate to promote healthy joints and maximum flexibility. Relieves chronic joint pain and inflammation. Use it regularly for building and maintaining cartilage, tendons and ligaments. Available in a chicken flavored highly palatable gel.

Bene-Bac Pet Gel, Pro Pack, 30 gm.

Bene-Bac Pet Gel is a concentrated live culture of seven common digestive bacteria found in the intestinal tracts of mammals. Recommended any time an animal experiences stress from changing nutritional or environmental conditions. Contains 20 million CFU per gram of viable lactic acid producing bacteria.

Formula V EnteralCare HLP Liquid, 12 oz.

Formula V EnteralCare HLP is a high energy, ready-to-feed liquid. • Enteral nutrition with vitamins, minerals, essential fatty acids, fiber, plus arginine and taurine • Nutritionally balanced with protein, fats, carbohydrates as well as mono and polymeric glucose units. • Low lactose, promotes normal stool • Superior palatability encourages voluntary consumption and assists in oral syringe feeding. 1.2 kcals/mL Osmolality - 312 mosm/kg Formula V EnteralCare is available through your local veterinary products distributor

Formula V Enteral Care MLP, 12oz.

Formula V EnteralCare MLP is a mid energy, ready to feed liquid. • Enteral nutrition with vitamins, minerals, essential fatty acids, fiber, plus arginine and taurine. • Nutritionally balanced with protein, fats, carbohydrates as well as mono and polymeric glucose units. • Low lactose, promotes normal stool Superior palatability encourages voluntary consumption and assists in oral syringe feeding. 1.2 kcals/mL Osmolality 258 mosm/kg Formula V EnteralCare is available through your local veterinary products distributor.
PetLac

PetLac is a source of highly digestible nutrients for all pets, especially for those that are growing, nursing, orphaned, rejected or otherwise stressed. Provides essential protein, carbohydrate and caloric content similar to mother's milk. Easy to mix formula that smells and tasted great and is easy to digest.
KMR® Liquid, 8 oz.

A complete food source for orphaned or rejected kittens or those nursing, but needing supplemental feeding. Also recommended for growing kittens or adult cats that are stressed and require a source of highly digestible nutrients. KMR is a complete diet for kittens fortified with vitamins and minerals. KMR's life saving formula closely matches queen's milk in protein and energy and also contains taurine. Available in ready-to-feed liquid formula.

Esbilac® Liquid, 8 oz.

All natural, no preservatives, made in the USA. A complete food source for orphaned or rejected puppies or those nursing, but needing supplemental feeding. Also recommended for growing puppies or adult dogs that are stressed and require a source of highly digestible nutrients. Esbilac is a complete diet for puppies fortified with vitamins and minerals. Esbilac's life saving formula closely matches bitch's milk in protein and energy and has set the standard in canine neonatal nutrition for over 70 years. Available in convenient ready-to-feed liquid.

Esbilac® Powder, 12 oz.

A complete food source for orphaned or rejected puppies or those nursing, but needing supplemental feeding. Also recommended for growing puppies or adult dogs that are stressed and require a source of highly digestible nutrients. Esbilac is a complete diet for puppies fortified with vitamins and minerals. Esbilac s life saving formula closely matches bitch s milk in protein and energy and has set the standard in canine neonatal nutrition for over 70 years. Powder formula is easy to mix with water.
Goat's Milk Esbilac® Liquid, 12.5 oz.

Ready to feed liquid milk formula for puppies with sensitive digestive systems. GME is a complete food source for orphaned or rejected puppies or those nursing, but needing supplemental feeding. Also recommended for growing puppies or adult dogs that are stressed and require a source of highly digestible nutrients. GME is formulated specifically for canines providing a protein, carbohydrate and fat calorie pattern similar to bitch''s milk. It is fortified with essential amino acids and includes arginine and methionine. GME is prepared with whole goat milk and the liquid is a ready-to-feed formula.
Aurizon® combines 3 ingredients in a fluid suspension for easier application :
- Marbofloxacin, Vétoquinol's leading antibiotic, is a third generation fluoroquinolone with a broad spectrum and shows superior activity against bacteria inducing otitis (especially Staphylococcus intermedius and pseudomonas It has the broadest bactericidal action.
- Clotrimazole has an excellent antifungal activity against Malassezia, Microsporum and Trichophytum.
- Dexaméthasone, a synthetic glucocorticoid, is an excellent anti-inflammatory and antipruriginous and breaks the cycles of irritation and pain that can so quickly lead to secondary complications.

This master trio is efficient with a single application of 10 drops (or press the bottle once) in the ear for only 7 days (14 days for chronic otitis).
The results obtained with Aurizon® show superior and faster clinical improvement than the reference product (better response to the treatment, superior pain control and marked reduction in amount of pus produced).
One of the areas in which Vétoquinol excels is antibiotic therapy, a category of treatment in which the laboratory is constantly making innovations. Vétoquinol’s expertise in this area has resulted in the development of marbofloxacin, a third generation fluoroquinolone which is used exclusively in veterinary medicine. Marbofloxacin, available under the brand name Marbocyl®, has exceptional pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, making it remarkably effective.
Marbofloxacin is a synthetic, bactericidal anti-infective agent, belonging to the fluoroquinolone family. It acts by inhibiting DNA- gyrase. It has a broad spectrum, active against Gram positive bacteria (particularly Staphylococcus), Gram negative bacteria (Escherichia coli, Pasteurella spp.) and mycoplasma (Mycoplasma bovis and M. hyopneumoniae).
One of the areas in which Vétoquinol excels is antibiotic therapy, a category of treatment in which the laboratory is constantly making innovations. Vétoquinol’s expertise in this area has resulted in the development of marbofloxacin, a third generation fluoroquinolone which is used exclusively in veterinary medicine. Marbofloxacin, available under the brand name Marbocyl®, has exceptional pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, making it remarkably effective.
Marbofloxacin is a synthetic, bactericidal anti-infective agent, belonging to the fluoroquinolone family. It acts by inhibiting DNA- gyrase. It has a broad spectrum, active against Gram positive bacteria (particularly Staphylococcus), Gram negative bacteria (Escherichia coli, Pasteurella spp.) and mycoplasma (Mycoplasma bovis and M. hyopneumoniae).

DogSure, 12 oz.

Made in the USA. Something new for older dogs. As dogs grow older, their owners look for ways to make the aging process as healthy and comfortable as possible. Now there is DogSure™ nutritional supplement or meal replacement formulated to meet the nutrient needs of aging dogs. This completely balanced liquid nutritional diet gives senior dogs the essential nutrients and fluid intake they require. It has what dogs need to make the most of their golden years. Available in convenient 12 oz. cans from the maker of Esbilac®, it comes in a highly palatable rich and creamy vanilla flavor. So do an old dog a favor, and make room for DogSure on your shelves. Metabolism Fact: The metabolic rate of geriatric dogs can decrease by up to 30%. Older dogs might eat and drink less, making good nutrition and fluid intake even more important. • High in antioxidants • Healthy level of Omega 3 & 6 fatty acids • Contains flaxseed oil, a great source of DHA • Supports necessary fluid intake • No lactose for sensitive animals; milk proteins for easy digestibility • High quality protein with amino acids adjusted for better utilization • Provides essential vitamins and minerals • Formulated to compliment regular diets 270 kcals / 12 oz can To purchase this item:

CatSure, 12oz.

Made in the USA. Cat owners will do just about anything to keep their feline friends healthy and happy. Now there is CatSure™ nutritional supplement formulated to meet the nutrient needs of aging cats. This completely balanced liquid nutritional diet gives senior cats the essential nutrients and fluid intake they require to keep purring through the years. CatSure comes in convenient 12 oz. cans from the maker of KMR®. Cats love it for its highly palatable rich and creamy vanilla flavor. You’ll love it for the way it moves off your shelves. Longevity Fact: Cats are living longer due to advances in health care, nutrition and environment (i.e. more indoor-only cats). It’s vital they receive the right nutrients to maintain health as they age. • High in antioxidants • Healthy level of Omega 3 & 6 fatty acids. • Contains flaxseed oil, a great source of DHA • Supports necessary fluid intake • Lactose-free for sensitive animals; milk proteins for easy digestibility • High quality protein with amino acids adjusted for better utilization • Provides essential vitamins and minerals • Promotes healthy skin and coat • Formulated to compliment regular diets. 317 kcals / 12 oz can To purchase this item:

VITALINE®

Vitaline provides raw material that are essential for the synthesis of synovial fluid, plus the complete cartilage matrix including collagen and the various modified sugar chain of glucosaminoglycans.

 • Glucosamine sulfate 500 mg (Equivalent)
 • Chondroitin sulfate 400 mg
 • Sustainable release
 • GS : oral effective 90-98 %
 • Glucosamine Sulfate should be advised to take rather than Glucosamine Hcl (New England Journal 2006)
 • Long term treatment without side effect
 • Vitaline pet is as high quality as for human

Dosage recommendation

In locomotor disorder after treatment by NSAIDs or steriods

6 weeks initial treatment

 • 10 – 20 Kg : 1-2 tablets daily
 • 20-30 kg : 2-3 tablets daily
 • 30-40 kg : 3-4 tablets daily
 • Over 40 Kg : 4 tablets daily

After initial treatment reduce a half is recommended

 

SEBORDERM®
แชมพูซีบอร์เดอร์ม
แชมพูยาสำหรับสุนัขและแมว

ส่วนประกอบสำคัญ
Sulfur 2%
Salicylic Acid 2%
Aloe Vera 0.1%

ข้อบ่งใช้ ใช้รักษาอาการผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) ขนร่วง (Alopesia) ในสุนัขและแมวใช้ขจัดรังแคและกลิ่น ลดอาการคัน ทั้งในรายที่ทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุ เหมาะสำหรับสุนัขและแมวที่ผิวหนังแพ้ง่าย เพราะประกอบด้วย อโรเวรา ซึ่งช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น สามารถใช้เป็นประจำในสุนัขและแมว ที่มีปัญหากลิ่นตัวและรังแคมาก

วิธีใช้ : ชโลมแชมพูลงบนขนที่เปียกชุ่ม ฟอกแชมพูซีบอร์เดอร์มให้ทั่วตัวสัตว์ ทิ้งแชมพูไว้อย่างน้อย 5 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ : 1 ขวด บรรจุ 360 ซีซี

จัดจำหน่ายโดย :
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด
1/7 หมู่19 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทร.02-8856885

Ingelvac® Circoflex™

สรรพคุณ: วัคซีนชนิดเข็มเดียวสำหรับป้องกันโรค PCVAD จากเชื้อเซอร์โคไวรัสในสุกร

 • วัคซีนชนิดเข็มเดียวที่สามารถทำในลูกสุกรตั้งแต่อายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป
 • สื่อชนิดพิเศษ(Impran flex) ป้องกันโรคได้ยาวนานถึง 17 สัปดาห์
 • สร้างภูมิต้านทานโรคภายใน 2 สัปดาห์ จึงป้องกันโรคได้เร็วกว่าวัคซีนชนิด 2 เข็ม
 • ไม่เกิดอาการแพ้วัคซีนในบริเวณที่ฉีด

วิธีใช้: ฉีดในลูกสุกรอายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป

พรีมิกซ์ เป็นพรีมิกซ์สูตรสมดุลที่ได้คุณภาพและมาตรฐานจากโรงงานโรวิไทย (DSM) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตพรีมิกซ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการผลิตด้วยระบบ ISO 9001 : 2000 , GMP และ HACCP แห่งแรกในประเทศไทย

ควบคุมการผลิตด้ายบาร์โค้ตโดยทีมงานที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจาก DSM (Roche) เกษตรกรจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดที่ฟาร์มจะได้รับ

อัตราการใช้ :

 • สุกรนม-อนุบาล 5 กก. ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน
 • สุกรเล็ก, รุ่น-ขุน, พันธุ์ 2.5 กก. ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน
 • ไก่ไข่ 2.5 กก. ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน
 

SEBORDERM®
แชมพูเซบโตเดอร์ม
แชมพูยาสำหรับสุนัขและแมว

ส่วนประกอบสำคัญ
Chorhexidine 4%

ข้อบ่งใช้ ใช้รักษาอาการผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) และติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดเปียก (Seborrhoeic Dermatitis) รวมทั้งรักษาผิวหนังอักเสบที่เกิดจากเชื้อรา เหมาะสำหรับสุนัขและแมวที่ผิวหนังแพ้ง่าย เพราะประกอบด้วย อโรเวรา ซึ่งช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น สามารถใช้เป็นประจำในสุนัขและแมว ที่มีปัญหากลิ่นตัว

วิธีใช้ : : ชโลมแชมพูลงบนขนที่เปียกชุ่ม ฟอกแชมพูเซบโตเดอร์มให้ทั่วตัวสัตว์ ทิ้งแชมพูไว้อย่างน้อย 5 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ : 1 ขวด บรรจุ 250 ซีซี

จัดจำหน่ายโดย :
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด
1/7 หมู่19 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทร.02-8856885

Bene-Bac Pet Gel, Pro Pack, 30 gm.

Bene-Bac Pet Gel is a concentrated live culture of seven common digestive bacteria found in the intestinal tracts of mammals. Recommended any time an animal experiences stress from changing nutritional or environmental conditions. Contains 20 million CFU per gram of viable lactic acid producing bacteria.

KMR® Powder, 6 oz.

All natural, no preservatives, made in the USA. A complete food source for orphaned or rejected kittens or those nursing, but needing supplemental feeding. Also recommended for growing kittens or adult cats that are stressed and require a source of highly digestible nutrients. KMR is a complete diet for kittens fortified with vitamins and minerals. KMR's life saving formula closely matches queen's milk in protein and energy and also contains taurine. Powder formula is easy to mix with water.

MirraCoat O3 Liquid 16 oz and powder 1 lbs.

Made in the USA. Premium organic nutritional food supplement for dogs and other animals that need special attention to help control shedding, scratching, dull coat and dry flaky skin. Most beneficial for animal 5 years and older. Relief for animals with food related allergies Use to aid in restoring skin and coat condition after treatment for non-nutritional problems such as parasites, trauma and allergies. Use to give that extra luster and beauty to dogs being conditioned for show or sale. Excellent supplement for long hair breeds. Prevents black coat bleaching. Improvements are seen within 2 weeks of use. Mirra-Coat O3 contains the following: Balanced Omega 6 & Omega 3 Essential fatty acids (EFA) - promotes cell membrane formation and improves skin barrier function, both linoleic and linolenic acid, optimal organic oils (pesticide and solvent free), High levels of natural antioxidants and vitamins - Vitamin E complex (tocopherol and tocotrienol) which prevents cellular oxidation, balances vitamin A concentration.

 

Calcium Phosphorus

Calcium Phosphorus Tablets are a palatable, chewable source of calcium, phosphorus and Vitamin D3 for dogs and cats. Provides supplementation during rapid growth, pregnancy and lactation. One tablet per day provides needed vitamins and minerals. May be fed by hand or crumbled and mixed into food. Tablets are scored for easy dosage.

 

·Tolfidine® (Tolfédine® 4%)
Tolfenamic acid is a particularly powerful NSAID which belongs to the phenamate family. Tolfine® is a solution for injection based on tolfenamic acid developed by Vétoquinol.Aagainst many diseases in both cat and dogs: respiratory disorders, mastitis, MMA syndrome, arthritis, omphalectomy,...
Its kinetics (entero-hepatic cycle) after intramuscular injection (2 mg/kg: 5 ml/100 kg) make it effective for at least 48 hours after intramuscular injection. For particularly acute infections, intravenous administration is preferred as it has a more powerful effect. It can be repeated at 24 hour intervals (2 mg/kg: 5 ml/100 kg) or given as a single injection (4 mg/kg: 10 m/100 kg).
- A powerful substance : after analysing existing substances, a powerful, analgesic, antipyretic, anti-inflammatory agent was chosen: tolfenamic acid. This substance, whose anti-migraine properties are well known to doctors, was developed specifically for dogs and cats. The anti-inflammatory, analgesic and antipyretic potential of Tolfedine® was exploited in the form of tablets and a solution for injection. The range is adjusted to the animal’s weight as there are twodoses: 6, and 60 mg. These doses mean that animals can be easily treated in divisions of 1.5 or 15 kg of weight.
- Fast-acting : being fast-acting, Tolfedine® is one of the leading NSAIDs for all acute indications. Switching from oral forms to solutions for injection ensures that it can be easily administered by the veterinarian at the consultation or during the animal’s hospitalisation.
- Well tolerated : with regard to chronic indications, Tolfedine® has proved to be completely effective and well tolerated in day-to-day veterinary practice and in numerous long-term trials. This tolerance has been confirmed by very favourable pharmacovigilance reports over the years. Tests back up the results which have been obtained in practice by a cox 2/cox 1 selectivity ratio of 15. Elimination is not altered when the animal has renal insufficiency, nor does the dose have to be adjusted for older animals, which is a guarantee of greater safety: 4 mg per kilogram per day for all ages!
- Treating pain during surgery : some operations are known to be particularly painful: osteotomy, head surgery, ovariectomy, etc.. A recent study shows that administering Tolfedine® before surgery considerably increases the animal’s comfort and, as a result, improves the animal’s return to consciousness from anaesthetics and the quality of its convalescence.
- A licence for marketing the drug for dogs and cats : the veterinarian can legally prescribe Tolfedine® because of the licence applying to dogs and cats, proving that it is extremely safe to use on two species whose metabolisms react differently to some NSAIDs.

One of the areas in which Vétoquinol excels is antibiotic therapy, a category of treatment in which the laboratory is constantly making innovations. Vétoquinol’s expertise in this area has resulted in the development of marbofloxacin, a third generation fluoroquinolone which is used exclusively in veterinary medicine. Marbofloxacin, available under the brand name Marbocyl®, has exceptional pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, making it remarkably effective.
Marbofloxacin is a synthetic, bactericidal anti-infective agent, belonging to the fluoroquinolone family. It acts by inhibiting DNA- gyrase. It has a broad spectrum, active against Gram positive bacteria (particularly Staphylococcus), Gram negative bacteria (Escherichia coli, Pasteurella spp.) and mycoplasma (Mycoplasma bovis and M. hyopneumoniae).

KMR® Powder, 6 oz., 12 oz.

All natural, no preservatives, made in the USA. A complete food source for orphaned or rejected kittens or those nursing, but needing supplemental feeding. Also recommended for growing kittens or adult cats that are stressed and require a source of highly digestible nutrients. KMR is a complete diet for kittens fortified with vitamins and minerals. KMR's life saving formula closely matches queen's milk in protein and energy and also contains taurine. Powder formula is easy to mix with water.

 

fields are positioned to work in the special fields. Livestock farms are technically serviced by standardized farm veterinarians. Famous farm consultants in Thailand are always a part of team to solve and improve farm perfor

 
 
   
 
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่าน
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่าน และขอต้อนรับบัณฑิตใหม่สู่ เบสท์อะโกร กรุ๊ป ของเรานะค่ะ น้องนุ่น น้องเล็ก และน้องเนี๊ยบ
 
Home | Best Agro | Best Agro Companion | Porq | Knowledge | Webboard | Job | Contact Us
BEST AGRO CO., LTD.
1/7 Moo 19 Kanchanapisek Rd., Salathammasolp,Taveewattana Bangkok Thailand
Tel 662 8856885 Fax 662 8859559
Copyright 2009. Best Agro Co., Ltd. All rights reserved.