Version
 

รับสมัครงานโครงการ

Dog Sure Cat Sure

ตำแหน่ง : ผู้ให้ข้อมูลสินค้า จำนวน 20 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Dog Sure และ Cat Sure แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน ในหนึ่งสัปดาห์ โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทฯ ก่อนทำงานจริงในภาคสนาม และมีค่าตอบแทน ไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท จนสิ้นสุดโครงการ (พฤษภาคม – ตุลาคม 2552)

คุณสมบัติ :

  • ชาย/หญิง อายุ 19-25 ปี กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับ อนุปริญญาขึ้นไป หากเกี่ยวข้องด้านสัตวแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีทักษะในการนำเสนอ และ สื่อสารได้ดีและชัดเจน
  • สามารถทำงานคนเดียว วัน เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 นาฬิกา

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติตัวเองพร้อมรูปถ่าย ที่ dogsurecatsure@gmail.com หรือ
บ. เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด (Dog Sure and Cat Sure Application)
1/7 หมู่ 19 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

 

 
 
   
 
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่าน
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่าน และขอต้อนรับบัณฑิตใหม่สู่ เบสท์อะโกร กรุ๊ป ของเรานะค่ะ น้องนุ่น น้องเล็ก และน้องเนี๊ยบ
 
Home | Best Agro | Best Agro Companion | Porq | Knowledge | Webboard | Job | Contact Us
BEST AGRO CO., LTD.
1/7 Moo 19 Kanchanapisek Rd., Salathammasolp,Taveewattana Bangkok Thailand
Tel 662 8856885 Fax 662 8859559
Copyright 2009. Best Agro Co., Ltd. All rights reserved.